การหมักน้ำซุปใสสะอาด

การประยุกต์ใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงคนโทในอุตสาหกรรมการหมักน้ำซุปใสสะอาด

อุปกรณ์คนโทอุตสาหกรรมของ ZK ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการแยกของแข็งและของเหลวของการหมักน้ำซุปใสสะอาดเนื่องจากการใช้งานต่อเนื่องในระยะยาวและลักษณะความปลอดภัยและการป้องกันการระเบิด กระบวนการหมักน้ำซุปใสสะอาดใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตเบียร์ การผลิตเบียร์แบบโรยสีขาว เครื่องกลั่นเมล็ดแห้งด้วยการแยกตัวทำละลาย (DDGS) ผงแป้ง การแยกโปรตีน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ.

รับโบรชัวร์เครื่องหมุนเหวี่ยงการหมักน้ำซุปใสสะอาดฟรีตอนนี้