อาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้น ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพของผู้คนจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น ความต้องการน้ำมันพืช โปรตีน ผลไม้ หรือ น้ำผักที่ดีต่อสุขภาพของผู้คนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น อุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกสุขอนามัย และสอดคล้องกับความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งถูกนำมาใช้ในสถานประกอบการผลิตอาหารมากขึ้นเรื่อย ๆ.

การใช้อุปกรณ์คนโทหลักในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

เครื่องหมุนเหวี่ยงอาหารของ ZK มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สามารถลดต้นทุนการผลิตขององค์กร ในขณะเดียวกัน เครื่องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและมีระบบควบคุมอัตโนมัติสูง ซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมกระบวนการแยกได้ดีขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพการแยก.

เครื่องหมุนเหวี่ยงที่ใช้แยกสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ความปลอดภัยของอาหารเกี่ยวข้องกับทุกคนโดยตรง ในฐานะองค์กรแปรรูปอาหารหรือการผลิตและรับรองความปลอดภัยของอาหาร จะต้องจัดให้มีตัวบ่งชี้การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตด้วย เครื่องหมุนเหวี่ยงคนโทเกรดอาหารที่เปิดตัวโดย ZK ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปอาหาร โมเดลนี้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการเชื่อมโยงการผลิตและการประมวลผลของการสกัดโปรตีนจากน้ำมันที่พืช.

เครื่องหมุนเหวี่ยงที่ใช้แยกสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ในฐานะที่เครื่องดื่มจำเป็นในชีวิตประจำวัน เครื่องดื่มจึงมีพื้นที่ทางการตลาดมากมาย อุปกรณ์หมุนเหวี่ยงที่ใช้แยกในกระบวนการผลิตและแปรรูปเครื่องดื่มจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและระบบอัตโนมัติของกระบวนการผลิตและแปรรูปเครื่องดื่มทั้งหมด คนโทเครื่องดื่มของ ZK ใช้วัสดุที่ปลอดภัยสำหรับอาหารและมีระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตเครื่องดื่มและการเชื่อมโยงการประมวลผลต่าง ๆ.

กรณีการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

รับโบรชัวร์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มฟรีตอนนี้