Tách Chất Lỏng-Rắn trong Sản xuất Dầu khí

Là một trong những nguồn năng lượng quan trọng cho sản xuất công nghiệp, hiệu quả của quá trình khai thác dầu khí và hiệu suất phân tách của quá trình lọc dầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất năng lượng. Máy ly tâm công nghiệp ZK là thiết bị tách rắn-lỏng đặc biệt được sử dụng cho các hoạt động khai thác mỏ dầu, có thể tách bùn khoan và bùn dầu đáy bể một cách hiệu quả. Và thiết bị có thể hoạt động liên tục và có hệ thống điều khiển tự động. Nó có thể cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất và giảm chi phí sản xuất của doanh nghiệp.

Ứng Dụng Chính của Máy Lắng ly tâm trong Sản Xuất Dầu Khí

Máy lắng ly tâm ZK có nhiều ứng dụng trong ngành sản xuất dầu khí. Thiết bị có hiệu suất liên tục tốt và tính linh hoạt cao. Trong xử lý bùn khoan, xử lý bùn đáy bể, và các ngành khác có nhiều ứng dụng thành công.

Nhận Ngay Tài liệu Tham khảo Máy Lắng cho Ngành Dầu khí Miễn phí